Książki

 1. Poradnik pszczelarza - praca zbiorowa, PWRiL 1974
 2. Gospodarka pasieczna, W. Ostrowska, PWRiL 1998
 3. Choroby pszczół – praca zbiorowa, PWRiL 2006
 4. Jak prawidłowo prowadzić pasiekę, J. Marcinkowski, Nowy Sącz, 2005
 5. Pszczoły na spadzi - praca zbiorowa, Nowy Sącz, 1996
 6. Metody wychowu matek pszczelich, A. Pidek, Nowy Sącz,1999
 7. Pszczelarstwo to może być biznes, J. Wilde, Nowy Sącz,1999
 8. Pszczoły - Pasieka towarowa, Cz. Typański PWRiL, 1998
 9. Polubić pszczoły, J. Wilde, PWRiL, 2006
 10. Jak zakładać i prowadzić pasiekę, J. Makowicz, PWRiL, 1988
 11. Smakołyki prosto z ula, J. Piekut, PZWL, 2004
 12. Wielki atlas roślin miododajnych, Z. Kołtowski PWRz. SA 2006
 13. Pszczoły poradnik hodowcy, W. Gekeler, RM 2007
 14. Pszczelarstwo krok po kroku, K. Bienefeld, RM 2008

Prasa

 1. Pasieka
 2. Pszczelarz Polski
 3. Pszczelarstwo
 4. Przegląd Pszczelarski
 5. Kalendarz Pszczelarz