Szanowni Państwo!

Proszę do 15 kwietnia, u naszego skarbnika p. A.Skrzyniarza opłacić składki członkowskie i ulowe oraz zapłacić za leki (Apiwarol – 50 zł; Biowar „500” – 55 zł). Proszę również o podpisanie „Umowy na zakup leków na rok 2019” i „Zawiadomienie o występowaniu warrozy”.


Z poważaniem,

Prezes Koła w Wyrzysku

 

Terminy spotkań naszego Koła w roku 2019

Szanowne koleżanki i szanowni koledzy, proszę na pierwszym spotkaniu (marzec 2019) przedłożyć propozycje tematów, jakie chcecie, aby zostałyby omówione podczas naszych spotkań.

 

09 marzec godz. 19.00 w Osieku nad Notecią

Tematy spotkania:

  1. Zebranie sprawozdawcze.
  2. Organizacja wyjazdu do Przysieka na Forum Pszczelarskie (30 marca 2019 r.)
  3. Sprawy bieżące.
  4. Składki członkowskie i ulowe.

 27 kwiecień  godz. 19.00  w Wyrzysku

Tematy spotkania:

  1. Sposób i realizacja zamówień na zakup matek pszczelich na rok 2019.
  2. Organizacja spotkania integracyjnego
  3. Sprawy bieżące

 lipiec  godz. 15.00 

Spotkanie integracyjne.

 listopad godz. 19.00  w Osieku nad Notecią

Temat spotkania:

  1. Omówienie roku pszczelarskiego 2019.
  2. Organizacja spotkania opłatkowego.
  3. Sprawy bieżące.

 grudzień  godz. 16.00

Spotkanie opłatkowe w Kasztelance Osiek n/Notecia