Prezes

Jacek Borzych

Wiceprezes

Gruszczyński Józef

Sekretarz

Koźlikowski Jacek

Skarbnik

Skrzyniarz Adam

Komisja Rewizyjna

Banach Krzysztof
Sell Henryk
Scharwark Bogumił