Rok 2018

Spotkanie integracyjne

W czerwcu odbyło się spotkanie integracyjne w Leśniczówce w Mieczkowie .Oprócz rozmów o naszych podopiecznych była to okazja do wręczenia tytułu " Honorowego Członka PZP " koledze Kazimierzowi Banachowi."

     

Rok 2017 

Spotkanie opłatkowe

9 grudnia o godz. 16 00  w restauracji Kasztelanka odbyło się spotkanie opłatkowe Naszego Koła .Oprócz życzeń świąteczny była też okazja do wręczenia odznaczeń dla aktywnych członków Koła oraz legitymacji dla nowych członków . 

Brązową odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymali:

Adam Skrzyniarz

Benon Hein

Marcin Sobieszczyk

Stanisław Spychała

Legitymację z rąk Prezesa Koła otrzymał :

Krzysztof Banach

        

XXV Forum Pszczelarzy -Przysiek

25 marca w Przysieku koło Torunia uczestniczyliśmy w XXV Forum Pszczelarzy

Tematy forum :

 Jak mieć zdrowe pszczoły
 inż. Igor Pawłyk, mistrz pszczelarski z Niepołomic

Racjonalizacje w gospodarstwie pasiecznym na podstawie doświadczeń własnych
Miroslav Sedlacek, pszczelarz z Czech

Oferta matek pszczelich linii Kraińska Kujawska pasieki KPODR w Zarzeczewie
Adrian Stankiewicz, KPODR Oddział w Zarzeczewie

Sytuacja pszczelarstwa w Polsce
przedstawiciel Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego

W trakcie trwania Forum czynny był kiermasz sprzętu i wydawnictw o tematyce pszczelarskiej.

      

Szkolenie - Wałcz

11 lutego 2017 roku w Wałczu odbyło się szkolenie realizowane w oparciu o środki z budżetu państwa i komisji Europejskiej.Tematem szkolenia było : ” Zagospodarowanie miodu i innych produktów pszczelich w gospodarstwie pszczelarskim „.Wykładowcą był dr hab. inż. Sławomir Bakier . Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia  szkolenia . 

     

 

Rok 2016

Spotkanie opłatkowe

W dniu 10 grudnia o godzinie 1600 w Restauracji Kasztelanka w Osieku nad Notecią odbyło się spotkanie opłatkowe Naszego Koła. Spotkanie miało miało bardzo uroczysty charakter, ponieważ zasłużeni członkowie zostali uhonorowani odznaczeniami Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Złotą odznakę otrzymali : Kazimierz Banach , Józef Gruszczyński

Srebrną odznakę otrzymali : Henryk Borzych , Jacek Koźlikowski , Henryk Sell

Brązową odznakę otrzymali : Bogumił Scharwark , Zygmunt Lehnarth

           

 

 

 Szkolenie

W dniach 05-07 lutego członkowie Naszego Koła uczestniczyli w szkoleniu na temat: "Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa". Szkolenie prowadził dr Cezary Kruk. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

  

 


Rok 2008

29 marca - uczestniczyliśmy w XVI Forum Pszczelarzy w Przysieku k/ Torunia.

Tematy:

  1. Mechanizm wsparcia rynku produktów pszczelich 2007/2008,
  2. Zasady zgłaszania podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt (m.in. warrozy) w aspekcie obowiązujących aktów prawnych, Lek. wet. Wojciech Młynarek,
  3. Warroza, nosemoza i choroby wirusowe Lek. wet. Sylwia Kasprzak,
  4. Nowe leki i preparaty w profilaktyce i zwalczaniu chorób pszczół Dr Andrzej Jędruszuk .

5 kwietnia - XIV Forum Pszczelarskie Sielinko

Tematy:

  1. Wpływ gospodarki pasiecznej na jakość produktów pszczelich. Dr Krystian Sodzawiczny.
  2. Znajomość biologii pszczół kluczem do gospodarki pasiecznej. Dr hab. Jerzy Demetraki - Paleolog
  3. Wystawa środków do produkcji pasiecznej

 

Rok 2007

3. marca - Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej z Siedzibą w Chodzieży p. Rębarz zorganizował spotkanie z wykładowcą FU - Berlin p. dr. Benedyktynem Polaczkiem. Spotkanie odbyło sie w Chodzieży a prelegent zapoznał nas z metodami walki pszczelarzy niemieckich z warroa destruktor przy pomocy kwasu mrówkowego.

10 marca - członkowie naszego Koła uczestniczyli w XV Forum Pszczelarskie, które odbyło sie w Przysieku.

31 marca - część członków Koła wyjechała na szkolenie z zakresu „Zwiększenia opłacalności produkcji pasiecznej”, które odbyło się w ramach Forum Pszczelarskiego w Sielinko. Wykłady poprowadzili m.in. p. Lipiński i p. Samborski a tematy to: „alternatywne metody walki z warrozą”; „odporność krajowych szczepów warroa destruktor na stosowane leki”; „wpływ wielokierunkowej produkcji pszczelarskiej na wynik ekonomiczny pasieki”.

11 sierpnia - członkowie naszego Koła uczestniczyli w uroczystości 60-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wałczu. Uroczystości towarzyszył cykl imprez popularyzujących pszczelarstwo połączonych z wystawą i sprzedażą produktów pszczelich i akcesoriów pszczelarskich (m.in. dr. nauk wet. p. A. Jędruszuk zapoznał nas z nowymi lekami i preparatami dla pszczół).

15 września - przedstawiciele naszego Koła uczestniczyli w sesji popularno naukowej podczas XXV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Sielinko.

Wysłuchaliśmy wykładów prof. dr. hab. p. H. Mruka „ Marketing na rynku produktów pszczelich”, prof. dr. hab. p. B. Kędzia i mgr. E. Hołderny-Kędzi „ Znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka” , dr. B. Polaczka „Pszczelarstwo w Niemczech” a dr. P. Lipiński zaznajomił słuchaczy z zagrożeniem dla naszych pasiek przez azjatyckiego szerszenia (Vespa crabro) niechcący sprowadzonego do Europy w wyniku globalizacji (siedliska jego zaobserwowano w południowej Francji).


Benedykt Polaczek

B. Polaczek w pasiece FU-Berlin

Prezydent PZP p. Sabat z pszczelarzem z naszego Koła p. Krzysztofem Sadowskim - Sielinko - marzec 2007

Pan Henryk Pyszka i p. Krzysztof Sadowski podczas szkolenia.

Na zdjęciu m.in. Burmistrz miasta Wałcz p. Z. Tuderek, Prezes Koła Pszczelarzy w Wałczu p. W. Pawłowski i Prezes R.Z.P.W.P. w Chodzieży p. R. Rębarz

Pan K. Sadowski, p. H. Sadowska i p. B. Hein podczas uroczystości w Wałczu.

Pani Beata Hein i Zbigniew Chorzępa podczas wykładu Wałcz 2007
                               
Nasi pszczelarze podczas zakupów. Sielinko - wrzesień 2007

Pan Henryk Borzych podczas zakupów przed stoiskiem firmy Łysoń

Spotkanie starych znajomych w Przysieku (na zdjęciu Z. Chorzępa z naszego Koła i R. Baczkowski z Koła Pszczelarzy w Złotowie