Patron pszczelarzy św. Ambroży, biskup Kościoła, żyjący ok. 340-397 r. Święto patrona pszczelarzy przypada 7 grudnia

Lokalizacja

Wyrzysk miasto krajeńskie, położone na wzgórzach otaczających dolinę Łobzonki, pierwsze wzmianki o Wyrzysku pochodzą już z 1320 r. choć prawa miejskie otrzymał dwa wieki później. Wskutek zawirowań dziejowych prawa te na długo utracił i dopiero w 1773 r. król pruski Fryderyk II trwale je przywrócił, tutaj właśnie zakładając jedną z baz budowy Kanału Bydgoskiego i regulacji Noteci. W granicach państwa niemieckiego Wyrzysk pozostawał do 1920 r. (rok 1920 jest datą włączenia całego powiatu wyrzyskiego w granice Rzeczypospolitej po podpisanym Traktacie Wersalskim 1919 r. i wcześniejszym rozejmie w Trewirze kończącym Powstanie Wielkopolskie 16 luty 1919 r.) Miasto położone na wzgórzach otaczających dolinę Łobzonki, kręte i wspinające się drogi tworzą osobliwy klimat miasta.

Warto obejrzeć kościół Św. Marcina z ołtarzem głównym z 1738 roku i Synagogę murowana, wzniesiona na miejscu synagogi drewnianej około 1860 roku.

 

Historia

Niewątpliwie pszczelarstwo na naszych ziemiach istniało od zarania wieków. W Biskupinie można oglądać  wykopaliska, w których barcie pszczele świadczą o nieodłącznym współistnieniu człowieka z pszczołami już 2 tys. lat p.n.e. Liczne wykopaliska w okolicy Wyrzyska, np. w Wyciągu wskazują nam, że ówcześni ludzie zajmowali się szczególnie łowiectwem i bartnictwem. (Zapraszamy do zwiedzania Skansenu — Muzeum kultury Ludowej w Osieku n/Notecią).  Z opisów Jana Długosza, Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego wynika, że już dawna Polska słynęła z pszczelarstwa. W państwie Mieszka I znane są już miody sycone. Rodzą się pierwsze prawa bartnie. W XV/XVI wieku Polska staje się poważnym eksporterem miodu i wosku, które wywożono różnymi szlakami handlowymi do krajów całej Europy. Królowie i sejmy Rzeczpospolitej ustalają mądre prawo bartne dla ochrony pszczół i bartników.

Z roku 1893 zachował się bardzo ciekawy dokument : „Nowy projekt do ustaw Towarzystwa Pszczelniczego na Śrem i okolice” drukowany w języku polskim i niemieckim.

Wyrzyscy pszczelarze przed II W. Ś. stowarzyszeni byli w „Białośliwskim Towarzystwie Bartników na Białośliwie i Okolice”. Po wojnie już w październiku 1945 roku Towarzystwo to zostało reaktywowane i działało do 1948 roku. Od 1948 r. do 1956r. zaprzestało ono swojej działalności, a w 1956r. powstało Wyrzyskie Koło Pszczelarzy, którego Prezesem w tym czasie był p. Polczyn, Sekretarzem p. Wolnik, Skarbnikiem p. Zandecki. Koło to działało do końca lat 60-dziesiatych.

10 stycznia 1971r. z inicjatywy pana Henryka Pyszki, założono Koło Pszczelarzy w Osieku. Pierwszym Prezesem został pan Henryk Pyszka (lata 1971 – 1973), Sekretarzem p. Leon Rybacki a Skarbnikiem p. Leon Matczyński w skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Wolnik Wacław, Kledzik Jan i Banach Kazimierz. W następnych latach Prezesami byli: Matczyński Leon (lata 1973 – 1977), Pepliński (1977—1992), Pyszka Henryk (1992– 2003)

Obecnie Prezesem jest p. Jacek Borzych, Wiceprezesem p. Józef Gruszczyński, Sekretarzem p. Jacek Koźlikowski, Skarbnikiem p. Adam Skrzyniarz. Komisję Rewizyjną stanowią panowie Banach Krzysztof, Sell Henryk i  Scharwark Bogumił.

Koło Wyrzyskie aktualnie zrzesza 23 pszczelarzy, którzy posiadają łącznie około 628 rodzin pszczelich. Pszczelarstwo dla członków naszego Koła to zajęcie przeważnie dodatkowe, w tym znaczącą grupę stanowią emeryci i renciści.

Działalnością Terenowego Koła Pszczelarzy w Wyrzysku kieruje Zarząd Koła. Oprócz działalności na rzecz członków Koła, Zarząd prowadzi w różnej formie działalność informacyjną i promującą pszczelarstwo szczególnie wśród społeczności lokalnej.

Koło Pszczelarzy w Wyrzysku jest jednym z Kół zrzeszonych w strukturze Regionalnego Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej z siedzibą w Chodzieży.

W naszych pasiekach można zaopatrzyć się w wiele produktów pszczelich: miody nektarowe (wielokwiatowy,rzepakowy, lipowy, akacjowy) oraz spadziowe, propolis (kit pszczeli), pyłek kwiatowy i mleczko pszczele.