Witamy na stronie Koła Pszczelarzy w Wyrzysku!

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do zwiedzania naszej witryny

 

 

 

 

 UWAGA !!!

Aktualne ceny leków na 2022rok 
 
 
 
 
 W linku informacja o  dopłacie  do przezimowanej rodziny pszczelej  (link należy skopiować do wyszukiwarki).
 
 
 
Informujemy, że wzrosły ceny matek i odkładów o ok 30% w związku z tym prosimy poinformować pszczelarzy, którzy zamówili matki i odkłady ( odkłady u Pana Mrówki od 350-450zł, u Pana Smaruja 380zł).
Pszczelarze zainteresowani zakupem odkładów  muszą dokonać przedpłaty w wysokości 50% za każdy odkład  na konto RZP w Chodzieży do 15 marca 2022r.
Pszczelarze, którzy zamówili matki muszą potwierdzić u producenta zamówioną ilość do 20.03.2022r.
 
 
 
Składania wniosków do ARiMR w terminie od 1 kwietnia 2022r. do 31 maja 2022r na dopłatę 20zł do jednej przezimowanej rodziny pszczelej. 
 
 
 
Informujemy, że 26.02.2022r. odbędzie się szkolenie ,, Pozwól pszczołom, aby Ci powiedziały, czyli rzecz o ważnym obserwowaniu i słuchaniu pszczół" , szkolenie będzie prowadzić Pan Mariusz Chachuła. Zainteresowanych pszczelarzy prosimy o kontakt do Prezesa Koła do 28 stycznia 2022r.
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy szkolenie odbędzie się stacjonarnie czy on-line (o tym poinformujemy w późniejszym terminie).

 

Zebranie Koła Pszczelarzy odbędzie się 18 września o godz. 1900 w sali OSP w Osieku nad Notecią .

 

 

Pomoc dla pszczelarzy
 
 Od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.
 
Poniżej  informacja co powinien zrobić indywidualnie każdy pszczelarz, aby otrzymać 20zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.
Bardzo ważne  -  należny najpierw wypełnić ,,wniosek o wpis do ewidencji  producentów"
Po otrzymaniu numeru z ARMiR-u można złożyć wniosek do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza.
Szczegóły na stronie ARiMR

 

 

 Zapisy na szkolenie do 23 lutego u prezesa koła prowadzonym przez prof. Zbigniewa Kotłowskiego przez Internet (bezpłatny program Microsoft Teams na komputer lub telefon komórkowy – smartphone), podczas szkolenia prezentowane będą następujące tematy:

 

 1. Korzyści ekonomiczne dla rolnictwa z tytułu zapylania roślin przez pszczoły
 2. Ocena bioróżnorodności owadów zapylających i pożytków pszczelich.
 3. Stan pożytków pszczelich w Polsce i konieczność ich poprawy.
 4. Jak kształtować środowisko w trosce o owady zapylające, ocena wartości pastwiska pszczelego.
 5. Nektarowanie roślin pożytkowych i wykorzystanie pożytków przez pszczoły.
 6. Słabe zbiory miodu winą natury czy pszczelarza?
 7. Zmiany fenologii roślin drzewiastych i łąkowych stanowiących bazę pokarmową pszczół.
 8. Wykorzystanie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcji roślin miododajnych do poprawy bazy pokarmowej pszczół.
 9. Taśma pokarmowa pszczoły miodnej od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
 10. Prezentacja roślin wybranych do poprawy pożytków pszczelich.
 
Informujemy, że matki i odkłady zostały zamówienie w pasiekach hodowlanych. Pszczelarz musi potwierdzić  ich odbiór u producenta do 31 marca br.
Do końca lutego prosimy zadeklarować ilość rodzin na 2021r. do skarbnika Koła .
Składki opłacamy po uprzednim kontakcie z skarbnikiem Koła .
Za matki, odkłady i leki wpłacić na konto Koła do 30 marca 2021.
Informujemy, że pszczelarz za matki, odkłady i leki wpłaca do koła, indywidualne wpłaty nie będą brane pod uwagę.

                                                               LEKI NA 2021

                               Leki z amitrazą

Apiwarol      52zł (opakowanie 25 tabletek)      -   4tabletki do odymiania na rodzinę

Biowar         60zł. (opakowani 10 pasków )       -    2 paski na rodzinę

ApiVar         62 zł. (opakowanie 10 pasków)   -   2 paski na rodzinę

                                Leki z flumetryną

Baywarol      20zł. (opakowanie 4 paski )          -    4 paski na rodzinę

Polly Var Yelloy  120zł.         (opakowanie 10 pasków)      -     2 paski do umieszczenia  w wylotku ula

Leki z tymolem

Apiguard      12zł.  (opakowanie 1 tacka)      -     2 x po jednej tacy do układania na górne  beleczki ramek

Api Life Var       15zł.   (opakowanie 2płytki)    -    3   x    po płytce do układania na górne beleczki ramek

Thymovar       90zł. ( opakowanie 10 płytek)    -    2 x po jednej płytce na każdy korpus ula

                Leki z kwasami organicznymi

Oxybee   173zł.   (   płyn do polewani na pszczoły dla ok. 22 rodzin)    -  5-6ml na uliczkę międzyramkową

Varromed  112zł.   ( butelka 550ml.  Dla ok. 12 do 37rodzin. )    - od 15-45ml  w zależności od siły rodziny  1-5 razy w roku  - średnio 3 razy na pień

 
Zapotrzebowanie na matki i odkłady ( ile i od kogo ) informacje prosimy przekazać  do Prezesa Koła  do 9 stycznia 

 

 Zarząd, na zdalnym posiedzeniu z wykorzystaniem aplikacji WhatsApp, zdecydował, że z powodu pandemii COVID – 19 :

 • nadal nie ma możliwości zwołania Zebrania Koła,
 • zwroty pieniędzy za leki i matki będą przeznaczone na składki członkowskie i zamawiane leki w przyszłym sezonie,
 • na indywidualne żądanie lub w uzasadnionych przypadkach pieniądze te mogą być przelane na wskazane konto bankowe z potrąceniem kosztów przelewu.